Products

Products

Bơm màng Marathon MPB1/4 TS3PP
Model sản phẩm:MPB1/4 TS3PPNhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:15 l/pCột áp:6,9 barVật liệu:PP / SantoSize:1/4 inchMarathon...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon MPB1/4 TS3K
Model sản phẩm:MPB1/4 TS3KNhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:15 l/pCột áp:7 barVật liệu:PVDF / SantoSize:1/4 inchBơm...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon MPB 1/4 TT3PP
Model sản phẩm:MPB 1/4 TT3PPNhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:15 l/pCột áp:7 barVật liệu:PP / PTFESize:1/4...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M30B1ANNABS 100
Model sản phẩm:M30B1ANNABS 100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:889 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / NeoSize:3 inchBơm...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon MPB 1/4 TT3K
Model sản phẩm:MPB 1/4 TT3KNhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:15 l/pCột áp:7 barVật liệu:PVDF/ PTFESize:1/4 inchBơm...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M30B1AGTABS 100
Model sản phẩm:M30B1AGTABS 100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:889 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / PTFE -...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M30B1ABBABS 100
Model sản phẩm:M30B1ABBABS 100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:889 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / BunaSize:3 inchBơm...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M20B3P2PPUS100
Model sản phẩm:M20B3P2PPUS100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:605 l/pCột áp:7 barVật liệu:PP / PTFE - SantoSize:2...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M20B1IBBABS100
Model sản phẩm:M20B1IBBABS100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:567 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:Gang / BunaSize:2 inchBơm màng...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M20B1ANNABS 100
Model sản phẩm:M20B1ANNABS 100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:567 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / NeoSize:2 inchLà...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M20B1AGTABS 100
Model sản phẩm:M20B1AGTABS 100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:567 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / PTFE -...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M20B1ABBABS 100
Model sản phẩm:M20B1ABBABS 100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:567 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / BunaSize:2 inchĐược...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M1FB3P2PPUS 100
Model sản phẩm:M1FB3P2PPUS 100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:200 l/pCột áp:7 barVật liệu:PP / PTFE -...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M1FB3P1PPUS 100
Model sản phẩm:M1FB3P1PPUS 100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:200 l/pCột áp:7 barVật liệu:PP / SantoSize:1 inchBơm...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M1FB1SGTABS 100
Model sản phẩm:M1FB1SGTABS 100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:170 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:SS / PTFE -NeoSize:1...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M1FB1IGTABS100
Model sản phẩm:M1FB1IGTABS100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:170 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:Gang / PTFE - NeoSize:1...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M1FB1I1WABS100
Model sản phẩm:M1FB1I1WABS100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:170 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:Gang / NeoSize:1 inchBơm màng...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M1FB1ABWABS 100
Model sản phẩm:M1FB1ABWABS 100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:170 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / BunaSize:1 inchBơm...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M1FB1A2TABS100
Model sản phẩm:M1FB1A2TABS100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:170 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / PTFE - SantoSize:1...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M15B3P2PPAS100
Model sản phẩm:M15B3P2PPAS100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:378 l/pCột áp:7 barVật liệu:PP / PTFE - SantoSize:1,5...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large