Products

Bơm định lượng ProMinent Concept Plus CNPB1602PVT209A010
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus (Made in Germany) là dòng máy bơm định lượng màng điện từ dành cho...
Liên Hệ
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus CNPB1000PVT209A010
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus (Made in Germany) là dòng máy bơm định lượng màng điện từ dành cho...
Liên Hệ
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus CNPB1002PVT209A010
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus (Made in Germany) là dòng máy bơm định lượng màng điện từ dành cho...
Liên Hệ
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus CNPB1003PVT209A010
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus (Made in Germany) là dòng máy bơm định lượng màng điện từ dành cho...
Liên Hệ
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus CNPB0704PVT209A010
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus (Made in Germany) là dòng máy bơm định lượng màng điện từ dành cho...
Liên Hệ
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus CNPB0215PVT209A010
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus (Made in Germany) là dòng máy bơm định lượng màng điện từ dành cho...
Liên Hệ
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus CNPB0309PVT209A010
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus (Made in Germany) là dòng máy bơm định lượng màng điện từ dành cho...
Liên Hệ
Bơm định lượng hóa chất ProMinent VAMD12026PVT0D0S000
ProMinent® Vario D là bơm định lượng thế hệ mới với màng bơm diaphragm linh hoạt. Bơm có hiệu suất...
Liên Hệ
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus CNPB0705PVT209A010
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus (Made in Germany) là dòng máy bơm định lượng màng điện từ dành cho...
Liên Hệ
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus CNPB0312PVT209A010
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus (Made in Germany) là dòng máy bơm định lượng màng điện từ dành cho...
Liên Hệ
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus CNPB0223PVT209A010
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus (Made in Germany) là dòng máy bơm định lượng màng điện từ dành cho...
Liên Hệ
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus CNPB0705PVT209A010
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus (Made in Germany) là dòng máy bơm định lượng màng điện từ dành cho...
Liên Hệ
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus CNPB1601PVT209A010
Bơm định lượng ProMinent Concept Plus (Made in Germany) là dòng máy bơm định lượng màng điện từ dành cho...
Liên Hệ
Bơm định lượng ProMinent Superdose SD1601PP2000A002
Thông số kỹ thuật:Model: SD1601PP2000A002Lưu lượng: 1 l/hÁp suất đối áp: 16 barĐiện áp: 1 Pha 230VĐầu bơm: PPKèm theo:...
Liên Hệ
Bơm định lượng ProMinent Superdose SD0703PP2000A002
Thông số kỹ thuật:Model: SD0703PP2000A002Lưu lượng: 3.66 l/hÁp suất đối áp: 7 barĐiện áp: 1 Pha 230VĐầu bơm: PPKèm theo:...
Liên Hệ
Bơm định lượng ProMinent Superdose SD0806PP2000A002
Thông số kỹ thuật:Model: SD0806PP2000A002Lưu lượng: 7.2 l/hÁp suất đối áp: 8 barĐiện áp: 1 Pha 230VĐầu bơm: PPKèm theo: Van...
Liên Hệ
Bơm định lượng ProMinent Superdose SD0313PP2000A002
Thông số kỹ thuật:Model: SD0313PP2000A002Lưu lượng: 13 l/hÁp suất đối áp: 3 barĐiện áp: 1 Pha 230VĐầu bơm: PPKèm theo:...
Liên Hệ
Bơm định lượng ProMinent Superdose SD0223PP2000A002
Thông số kỹ thuật:Model: SD0223PP2000A002Lưu lượng: 21.9 l/hÁp suất đối áp: 1.5 barĐiện áp: 1 Pha 230VĐầu bơm: PPKèm theo:...
Liên Hệ
Bơm định lượng ProMinent Superdose SD1003PP2000A002
Thông số kỹ thuật:Model: SD1003PP2000A002Lưu lượng: 4.68 l/hÁp suất đối áp: 10 barĐiện áp: 1 Pha 230VĐầu bơm: PPKèm theo:...
Liên Hệ
Bơm định lượng hóa chất ProMinent VAMD12017PVT0D0S000
ProMinent® Vario D là bơm định lượng thế hệ mới với màng bơm diaphragm linh hoạt. Bơm có hiệu suất...
Liên Hệ