Bơm Fimars MIA SERIES

Bơm định lượng Fimars MIA1000BMT1259
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : MIA1000BMT1259Lưu lương max :1000 LIT/HOUR Áp suất max...
Liên Hệ
Bơm định lượng Fimars MIA160BMT1258
Bơm định lượng hóa chất - Hiệu : Fimars – Italy - Model : MIA160BMT1258 - Lưu lương max :160...
Liên Hệ
Bơm định lượng Fimars MIA340BMT1258
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : MIA340BMT1258Lưu lương max :340 LIT/HOUR Áp suất max...
Liên Hệ
Bơm định lượng hóa chất Fimars MIA115A
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : MIA115ALưu lương max :115 LIT/HOUR Áp suất max...
Liên Hệ
Bơm định lượng hóa chất Fimars MIA115B
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : MIA115B Lưu lương max :115 LIT/HOUR Áp...
Liên Hệ
Bơm định lượng hóa chất Fimars MIA500A
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : MIA500A Lưu lương max :500 LIT/HOUR...
Liên Hệ
Bơm định lượng hóa chất Fimars MIA50B
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : MIA50B Lưu lương max :50...
Liên Hệ
Bơm định lượng hóa chất Fimars MIA700B
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : MIA700BLưu lương max :700 LIT/HOUR Áp suất max...
Liên Hệ
Bơm định lượng hóa chất Fimars MIA75B
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : MIA75BLưu lương max :75 LIT/HOUR Áp suất max...
Liên Hệ
Bơm định lượng hóa chất MIA500B
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : MIA500BLưu lương max :500 LIT/HOUR Áp suất max...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large