Saer

Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR80 - 200A
Thông số kỹ thuật:Model: IR80 - 200ACông suất: 37KW - 50HPCột áp(m): 58.7 - 35Lưu lượng(m3/h): 45 - 150Điện áp...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR80 - 200B
Thông số kỹ thuật:Model: IR80 - 200BCông suất: 30KW - 40HPCột áp(m): 52.5 - 31Lưu lượng(m3/h): 80 - 225Điện áp...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR80 - 160A
Thông số kỹ thuật:Model: IR80 - 160ACông suất: 22KW - 30HPCột áp(m): 40.2 - 23.5Lưu lượng(m3/h): 70 - 225Điện áp...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR80 - 160B
Thông số kỹ thuật:Model: IR80 - 160BCông suất: 18.5KW - 25HPCột áp(m): 36 - 21Lưu lượng(m3/h): 70 - 195Điện áp...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR80 - 160C
Thông số kỹ thuật:Model: IR80 - 160CCông suất: 15KW - 20HPCột áp(m): 30.5 - 17Lưu lượng(m3/h): 70 - 195Điện áp...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR80 - 160E
Thông số kỹ thuật:Model: IR80 - 160ECông suất: 10KW - 12.5HPCột áp(m): 19.9 - 10.5Lưu lượng(m3/h): 65 -140Điện áp (V):...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR80 - 160F
Thông số kỹ thuật:Model: IR80 - 160FCông suất: 7.5KW - 10HPCột áp(m): 19.9 - 10.5Lưu lượng(m3/h): 30 - 90Điện áp...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR80 - 160G
Thông số kỹ thuật:Model: IR80 - 160GCông suất: 5.5KW - 7.5HPCột áp(m): 17.3 - 10Lưu lượng(m3/h): 65 - 140Điện áp...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR65 - 250NA
Thông số kỹ thuật:Model: IR65 - 250NACông suất: 37KW - 50HPCột áp(m): 89.5 - 76Lưu lượng(m3/h): 50 - 130Điện áp...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR65 - 250NB
Thông số kỹ thuật:Model: IR65 - 250NBCông suất: 30KW - 40HPCột áp(m): 89.5 - 76Lưu lượng(m3/h): 50 - 130Điện áp...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR65 - 250NC
Thông số kỹ thuật:Model: IR65 - 250NCCông suất: 22KW - 30HPCột áp(m): 68.8 - 62.8Lưu lượng(m3/h): 50 - 100Điện áp...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR65 - 200NA
Thông số kỹ thuật:Model: IR65-200NACông suất: 30KW - 40HPCột áp(m): 66.5 - 47Lưu lượng(m3/h): 40 - 150Điện áp (V): 380V/3pha...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR65 - 200NB
Thông số kỹ thuật:Model: IR65-200NBCông suất: 22KW - 30HPCột áp(m): 53.6 - 31.3Lưu lượng(m3/h): 40 - 150Điện áp (V): 380V/3pha...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR65-200NC
Thông số kỹ thuật:Model: IR65-200NCCông suất: 18.5KW - 25HPCột áp(m): 46.2 - 21.4Lưu lượng(m3/h): 40 - 140Điện áp (V): 380V/3pha...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR65-200A
Thông số kỹ thuật:Model: IR65-200ACông suất: 22KW - 30HPCột áp(m): 55.1 - 35Lưu lượng(m3/h): 50 - 140Điện áp (V): 380V/3pha...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR65-200B
Thông số kỹ thuật:Model: IR65-200BCông suất: 18.5KW - 25HPCột áp(m): 46.2 - 21.4Lưu lượng(m3/h): 40 - 140Điện áp (V): 380V/3pha...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR65-200C
Thông số kỹ thuật:Model: IR65-200CCông suất: 15KW - 20HPCột áp(m): 42 - 25Lưu lượng(m3/h): 50 - 140Điện áp (V): 380V/3pha...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR65-160A
Thông số kỹ thuật:Model: IR65-160ACông suất: 15KW - 20HPCột áp(m): 42.8 - 28Lưu lượng(m3/h): 30 - 130Điện áp (V): 380V/3pha...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR65-160B
Thông số kỹ thuật:Model: IR65-160BCông suất: 11KW - 15HPCột áp(m): 38.3 - 27.8Lưu lượng(m3/h): 30 - 110Điện áp (V): 380V/3pha...
Liên Hệ
Bơm trục ngang 2 tầng cánh Saer IR65-160C
Thông số kỹ thuật:Model: IR65-160CCông suất: 9.2KW - 12.5HPCột áp(m): 32.3 - 20.3Lưu lượng(m3/h): 30 - 110Điện áp (V): 380V/3pha -...
Liên Hệ