Fill pump, Koshin brand FD-12

Thương hiệu: Koshin

Còn Hàng

Liên Hệ
-Bơm bánh răng ăn khớp trong Viking -USA , có  relief valve
Thông số đầu bơm :
*Model:  H32
Lưu lượng max 2.3  m3/hr  at 960RPM  
Áp suất max  7 bar (150 PSI)
Cổng kết nối  1 ” npt 
Materials :
Casing:  Gang 
Seal type  : Packed seal
-Bơm bánh răng ăn khớp trong Viking -USA , có  relief valve
Thông số đầu bơm :
*Model:  FH432
Lưu lượng max " 340 lit/ hr  at 1450 RPM  
Áp suất max  7 bar (150 PSI)
Cổng kết nối  1/2 ” npt 
Materials :
Casing:  Gang 
Seal type  : Packed seal
Web CHC :  phần bơm Koshin - tạo thêm Drum Pump
Fill pump ,  Koshin brand - Japan 
- Lưu lượng max : 50 lit/min (Kerosene, Light Oil)
- Áp  suất max : 7 met 
- Connection Dia : 20mm (3/4")
- Connection Thread: Inner Pipe Thread
- Power : 100W @ 7000rpm/ 220V -240V / 1phase / 50Hz
*As the pump is motor driven, it can be operated by just turning on the switch.
* Ứng dụng :High to low viscosity oil/Machine oil/Heavy fuel oil B/Kerosene/ Diesel
- Bổ sung model FA-100 (sau dòng Fill pump ,  Koshin brand - Japan )
"Fill pump ,  Koshin brand - Japan 
-Model : FR-200
- Lưu lượng max : 110 lit/min (Kerosene, Light Oil)
- Áp  suất max : 11 met 
- Connection Dia : 32mm (1.1/4")
- Connection Thread: Inner Pipe Thread
- Power : 200W @ 6200rpm/ 220V -240V / 1phase / 50Hz
*As the pump is motor driven, it can be operated by just turning on the switch.
* Ứng dụng :High to low viscosity oil/Machine oil/Heavy fuel oil B/Kerosene/ Diesel
"Fill pump ,  Koshin brand - Japan 
-Model : FD-12
- Lưu lượng max : 40 lit/min (Kerosene, Light Oil)
- Áp  suất max : 6 met 
- Connection Dia 20mm (3/4")
- Connection Thread: Inner Pipe Thread
- Power : 80W @ 7000rpm/ Voltage DC 12V / 1phase / 50Hz
Included  1 Oil-Proof Rubber Hose (2m)
*As the pump is motor driven, it can be operated by just turning on the switch.
* Ứng dụng :High to low viscosity oil/Machine oil/Heavy fuel oil B/Kerosene/ Diesel 
* Gross weight : 20 kgs /1228x291x172

Sản Phẩm Liên Quan

BÁN CHẠY NHẤT

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large