Products

Products

PHỤ KIỆN BƠM MÀNG GODO
Phụ Tùng Bơm màng Godo chính hãng được chúng tôi cung cấp đầy đủ và chi tiết. Khi Quý khách...
Liên Hệ
Bơm màng thực phẩm Godo QBW3
Bơm màng thực phẩm Godo QBW3Model sản phẩm:Bơm màng thực phẩm Godo QBW3Nhà sản xuất: Bianfeng· Xuất xứ: Trung QuốcDanh mục:...
Liên Hệ
Bơm Bột GODO QBF-40 INOX
Bơm Bột GODO QBF-40 InoxModel sản phẩm: Bơm bột GODO QBF-40 InoxNhà sản xuất: Bianfeng· Xuất xứ: Trung QuốcDanh mục: Máy...
Liên Hệ
Bơm Bột GODO QBF-40 GANG
Bơm Bột GODO QBF-40 GANGModel sản phẩm: Bơm bột GODO QBF-40 gangNhà sản xuất: Bianfeng· Xuất xứ: Trung QuốcDanh mục: Máy...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpipier S1FB3P2PPNI100
Model sản phẩm:S1FB3P2PPNI100Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:10,2 m3/hCột áp:7 barVật liệu:PP / TeflonSize:1" (inch)Motor:Khí nénTải tài...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S15 Metallic
Model sản phẩm:S15 MetallicNhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:24 m3/hCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm, Inox, Gang / Neo,...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S15B3P2PPAS100
Model sản phẩm:S15B3P2PPAS100Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:24 m3/hCột áp:7 barVật liệu:PP / TeflonSize:1,5" (inch)Motor:Khí nénTải tài...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper s15 - S15B3P2PPAS100
Model sản phẩm:S15B3P2PPAS100Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:24 m3/hCột áp:7 barVật liệu:PP / TeflonSize:1,5" (inch)Motor:Khí nénTải tài...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S10 Non Metallic
Model sản phẩm:S10 Non MetallicNhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:87 lít /phútCột áp:7 barVật liệu:PP, PVDF /...
Liên Hệ
bơm màng Sandpiper S05B2P2TBNI100
Model sản phẩm:S05B2P2TBNI100Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:56 lít/phútCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / TeflonSize:1/2" (inch)Motor:Khí nénTải tài...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S05 Non Metallic
Model sản phẩm:S05 Non MetallicNhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:52 lít/phútCột áp:7 barVật liệu:PP, PVDF / Santo,...
Liên Hệ
Bơm màng sandpiper s30 non Metallic
Model sản phẩm:S30 non MetalicNhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:54 m3/hCột áp:7 barVật liệu:Size:2" (inch)Motor:Khí nénTải tài...
Liên Hệ
Bơm màng sandpiper S20 Non-Metallic
Model sản phẩm:S20 Non MetalicNhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:34 m3/hCột áp:7 barVật liệu:PP, PVDF / Santo,...
Liên Hệ
Bơm màng sandpiper S20 Metallic
Model sản phẩm:S20 MetalicNhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:567 lít/phútCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm, Inox, Gang / Neo,...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper 3 inch
Model sản phẩm:S30Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:54 m3/hCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm, Inox, Gang / Neo, Buna,...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S05 Metalic
Model sản phẩm:S05Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:3.42 m3/hCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm, Inox, / Neo, Buna, Teflon,...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S15B1ABWABS100
Model sản phẩm:S15B1ABWABS100Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:401 lít/phútCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / BunaSize:1,5" (inch)Motor:Khí nénTải tài...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S30B1SGTABS000
Model sản phẩm:S30B1SGTABS000Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:889 lít/phútCột áp:8,6 barVật liệu:Inox316 / TeflonSize:3" (inch)Motor:Khí nénTải tài...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S30B1ANNABS000
Model sản phẩm:S30B1ANNABS000Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:889 lít/phútCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / NeoSize:3" (inch)Motor:Khí nénTải tài...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S30B1AGTABS000
Model sản phẩm:S30B1AGTABS000Nhà sản xuất:Sandpiper-USAXuất xứ:MỹLưu lượng:1000lit/minCột áp:8.3barVật liệu:Thân nhôm, Màng TeflonSize:3'' (inch)Motor:Khí nénTải tài liệu:Tại đâyWarren Rupp là thương...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large