Products

Products

Bơm Tsurumi HS
Máy bơm chìm Bơm Tsurumi HS trong xây dựng Máy bơm Tsurumi HS thường được dùng với vai trò là máy bơm...
Liên Hệ
Bơm Tsurumi LB
Bơm chìm Bơm Tsurumi LB trong xây dựng: Dòng bơm này có khả năng tự làm mát động cơ tối đa cho...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi TOS50C2.75S
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi TOS50C2.75SCông suất : 0.75KwLĩnh vực : Xử lý nước thải, hóa chất, sản xuất...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi TOS50C2.75
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi TOS50C2.75Công suất : 0.75 kwLĩnh vực : Xử lý nước thải, hóa chất, sản...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi TOS80C21.5
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi TOS80C21.5Công suất : 1.5KwLĩnh vực : Xử lý nước thải, hóa chất, sản xuất...
Liên Hệ
Bơm chìm nước thải Tsurumi TOS100C42.2
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi TOS100C42.2Công suất : 2.2KwLĩnh vực : Xử lý nước thải, hóa chất, sản xuất...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi TOS100C43.7
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi TOS100C43.7Công suất : 3.7KwLĩnh vực : Xử lý nước thải, hóa chất, sản xuất...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi TOS100C45.5
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi TOS100C45.5Công suất : 5.5KwLĩnh vực : Xử lý nước thải, hóa chất, sản xuất...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi TOS100C47.5
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi TOS100C47.5Công suất : 7.5KwLĩnh vực : Xử lý nước thải, hóa chất, sản xuất...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi TOS100C411
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi TOS100C411Công suất : 11KwLĩnh vực : Xử lý nước thải, hóa chất, sản xuất...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 50B2.4S
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 50B2.4SCông suất : 0.4KwLĩnh vực : Công nghiệp, xây dựng, hầm mỏỨng dụng :...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 80B21.5
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 80B21.5Công suất : 1.5KwLĩnh vực : Công nghiệp, xây dựng, hầm mỏỨng dụng :...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 50B2.4
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 50B2.4Công suất : 0.4KwLĩnh vực : Công nghiệp, xây dựng, hầm mỏỨng dụng :...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 50B2.75S
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 50B2.75SCông suất : 0.75KwLĩnh vực : Công nghiệp, xây dựng, hầm mỏỨng dụng :...
Liên Hệ
Bơm chìm nước thải Tsurumi 50B2.75H
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 50B2.75H Công suất : 0.75KwLĩnh vực : Công nghiệp, xây dựng, hầm mỏỨng dụng :...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 50B2.75
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 50B2.75Công suất : 0.75KwLĩnh vực : Công nghiệp, xây dựng, hầm mỏỨng dụng :...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 80B21.5
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 80B21.5Công suất : 1.5KwLĩnh vực : Công nghiệp, xây dựng, hầm mỏỨng dụng :...
Liên Hệ
Bơm chìm nước thải Tsurumi 100B42.2
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 100B42.2Công suất : 2.2KwLĩnh vực : Công nghiệp, xây dựng, hầm mỏỨng dụng :...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 100B43.7H
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 100B43.7HCông suất : 3.7KwLĩnh vực : Công nghiệp, xây dựng, hầm mỏỨng dụng :...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 100B45.5
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 100B45.5Công suất : 5.5KwLĩnh vực : Công nghiệp, xây dựng, hầm mỏỨng dụng :...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large