Bơm màng Husky

Bơm màng Husky

Bơm màng Husky 1050 647032
Model sản phẩm:1050 647032Nhà sản xuất:Husky - GracoXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:11,34 m3/hCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / PTFESize:1 inchBơm màng...
Liên Hệ
Bơm màng Husky 1050 647065
Model sản phẩm:1050 647065Nhà sản xuất:Husky - GracoXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:11,34 m3/hCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / BunaSize:1 inchBơm màng...
Liên Hệ
Bơm màng Husky 1050 649029
Model sản phẩm:1050 649029Nhà sản xuất:Husky - GracoXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:11,34 m3/hCột áp:8 barVật liệu:PP / SantoSize:1 inchThông số...
Liên Hệ
Bơm màng Husky 1050 649034
Model sản phẩm:1050 649034Nhà sản xuất:Husky - GracoXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:11,34 m3/hCột áp:8 barVật liệu:PP / PTFESize:1 inchĐược sử...
Liên Hệ
Bơm màng Husky 1590 DB2911
Model sản phẩm:1590 DB2911Nhà sản xuất:Husky - GracoXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:22,74 m3/hCột áp:8 barVật liệu:PP / PTFESize:1,5 inchĐể bơm...
Liên Hệ
Bơm màng Husky 1590 DB2966
Model sản phẩm:1590 DB2966Nhà sản xuất:Husky - GracoXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:22,74 m3/hCột áp:8 barVật liệu:PP / SantoSize:1,5 inchBơm màng...
Liên Hệ
Bơm màng Husky 1590 DB311
Model sản phẩm:1590 DB311Nhà sản xuất:Husky - GracoXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:22,74 m3/hCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / PTFESize:1,5 inchThông số...
Liên Hệ
Bơm màng Husky 2150 DF2966
Model sản phẩm:2150 DF2966Nhà sản xuất:Husky - GracoXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:34 m3/hCột áp:8 barVật liệu:PP / SantoSize:2 inchBơm màng...
Liên Hệ
Bơm màng Husky 2150 DF3711
Model sản phẩm:2150 DF3711Nhà sản xuất:Husky - GracoXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:34 m3/hCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / PTFESize:2 inchBơm màng...
Liên Hệ
Bơm màng Husky 2150 DF3777
Model sản phẩm:2150 DF3777Nhà sản xuất:Husky - GracoXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:34 m3/hCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / BunaSize:2 inchBơm màng...
Liên Hệ
Bơm màng Husky 2150 DF3GGG
Model sản phẩm:2150 DF3GGGNhà sản xuất:Husky - GracoXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:34 m3/hCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / GeolastSize:2 inchBơm màng...
Liên Hệ
Bơm màng Husky 307
Model sản phẩm:307Nhà sản xuất:Husky - GracoXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:1,56 m3/hCột áp:7 barVật liệu:PP - Santo / PTFESize:3/8 inchBơm...
Liên Hệ
Bơm màng Husky 3300 652000
Model sản phẩm:3300 652000Nhà sản xuất:Husky - GracoXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:68 m3/hCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / BunaSize:3 inchBơm màng...
Liên Hệ
Bơm màng Husky 3300 652404
Model sản phẩm:3300 652404Nhà sản xuất:Husky - GracoXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:68 m3/hCột áp:8 barVật liệu:PP / PTFESize:3 inchBơm màng...
Liên Hệ
Bơm màng Husky 515
Model sản phẩm:515Nhà sản xuất:Husky - GracoXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:3,42 m3/hCột áp:7 barVật liệu:PP - Santo / PTFESize:1/2 inchHusky...
Liên Hệ
Bơm màng Husky 716
Model sản phẩm:716Nhà sản xuất:Husky - GracoXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:3,66 m3/hCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm - Santo / PTFESize:3/4 inchBơm...
Liên Hệ
bơm màng Husky Graco D52966 1/2 inch
Model sản phẩm:Husky 515 D52966Nhà sản xuất:Graco HuskyXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:3,42 m3/hCột áp:7 barVật liệu:PP / SantoSize:1/2" (inch)Motor:Khí nénVài nét...
Liên Hệ
Husky 1050
Model sản phẩm:Husky 1050Nhà sản xuất:Graco HuskyXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:189 lít/phútCột áp:7 barVật liệu:PP, PVDF / Buna-N, Santo, TeflonSize:1" (inch)Motor:Khí...
Liên Hệ
Husky 1050 part 647065
Model sản phẩm:Husky 1050 647065Nhà sản xuất:Graco HuskyXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:11,34 m3/hCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / BunaSize:1" (inch)Motor:Khí nénĐặc Điểm...
Liên Hệ
Husky 1590 thân nhựa
Model sản phẩm:Husky 1590Nhà sản xuất:Graco HuskyXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:378.5 lít/phútCột áp:8,4 barVật liệu:Size:1,5" (inch)Motor:Khí nénBơm màng Husky 1590 thân...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large