Bơm màng Marathon

Bơm màng Marathon

Bơm màng Marathon M 1FB3K1KPUS100
Model sản phẩm:M 1FB3K1KPUS100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:200 l/pCột áp:7 barVật liệu:PVDF / SantoSize:1 inchKhi...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M 20B1SGTABS100
Model sản phẩm:M 20B1SGTABS100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:567 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:SS / PTFE -NeoSize:2...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M 20B1SNNABS100
Model sản phẩm:M 20B1SNNABS100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:567 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:SS / NeoSize:2 inchBơm...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M 20B3P1PPUS100
Bơm màng Marathon M 20B3P1PPUS100 là dòng bơm màng khí nén thân PP màng bơm Santo được sản xuất bởi...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M05B1A2TABS 100
Model sản phẩm:M05B1A2TABS 100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:56 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / PTFE -...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M05B1ABWABS 100
Model sản phẩm:M05B1ABWABS 100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:56 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / BunaSize:1/2 inchBơm...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M05B1ANWABS 100
Model sản phẩm:M05B1ANWABS 100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:56 l/pCột áp:8,3 barVật liệu:Nhôm / NeoSize:1/2 inchBơm...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M05B1S2TABS 100
Model sản phẩm:M05B1S2TABS 100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:56 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:SS / PTFE -...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M05B2K1TPBS100
Model sản phẩm:M05B2K1TPBS100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:52 l/pCột áp:7 barVật liệu:PVDF / SantoSize:1/2 inchĐược sử...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M05B2P1TPBS000
Model sản phẩm:M05B2P1TPBS000Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:52 l/pCột áp:7 barVật liệu:PP/SantoSize:1/2 inchBơm màng Marathon M05B2P1TPBS000...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M05B2P2TPNS000
Model sản phẩm:M05B2P2TPNS000Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:52 l/pCột áp:7 barVật liệu:PP / PTFE - SantoSize:1/2...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M07B1K1KPBS100
Model sản phẩm:M07B1K1KPBS100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:87 l/pCột áp:7 barVật liệu:PVDF / SantoSize:3/4 inchKop Pumps...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M07B2P1TPBS 100
Model sản phẩm:M07B2P1TPBS 100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:87 l/pCột áp:7 barVật liệu:PP / SantoSize:3/4 inchBơm...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M07B2P2TPBS 100
Model sản phẩm:M07B2P2TPBS 100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:87 l/pCột áp:7 barVật liệu:PP / PTFE -...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M10B1K1KPAS100
Model sản phẩm:M10B1K1KPAS100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:87 l/pCột áp:7 barVật liệu:Kynar / SantopreneSize:1 inchBơm màng...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M10B1P1PPAS100
Model sản phẩm:M10B1P1PPAS100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:87 l/pCột áp:7 barVật liệu:PP / SantoSize:1 inchBơm màng...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M10B1P2PPAS100
Model sản phẩm:M10B1P2PPAS100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:87 l/pCột áp:7 barVật liệu:PP / PTFE - SantoSize:1...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M15B1A2TABS100
Model sản phẩm:M15B1A2TABS100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:401 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / PTFE - SantoSize:1,5...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M15B1ABWABS 100
Model sản phẩm:M15B1ABWABS 100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:401 l/pCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / BunaSize:1,5 inchBơm...
Liên Hệ
Bơm màng Marathon M15B1AGTABS 100
Model sản phẩm:M15B1AGTABS 100Nhà sản xuất:Marathon - Warren RuppXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:401 l/pCột áp:8,3 barVật liệu:Nhôm / PTFE -...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large