Bơm Rotofuid - India

Bơm Rotofuid - India

Bộ bơm bánh răng Inox hiệu Rotorfluid -...
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ bơm bánh răng Inox hiệu Rotorfluid - IndiaModel :FTSS 050Lưu lượng : 1.5...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series FT-050
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ bơm bánh răng hiệu Rotorfluid - IndiaModel :FT-050Lưu lượng : 1.2  m3/hr  at...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series FT-075
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ bơm bánh răng hiệu Rotorfluid - IndiaModel :FT-075Lưu lượng : 1.8   m3/hr...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series FT-125
Mô tả và thông số kỹ thuật Bộ bơm bánh răng hiệu Rotorfluid - IndiaModel :FT-125Lưu lượng : 4.5  m3/hr...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series FT-150
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ bơm bánh răng hiệu Rotorfluid - IndiaModel :FT-150Lưu lượng : 6.6  m3/hr  at...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series FT-200
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ bơm bánh răng hiệu Rotorfluid - IndiaModel :FT-200Lưu lượng : 13.5 m3/hr  at...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series FTRX-150L
Mô tả và thông số kỹ thuật Bộ bơm bánh răng hiệu Rotorfluid - IndiaModel :FTRX-150LLưu lượng : 7.5 m3/hr...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series FTRX-200L
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ bơm bánh răng hiệu Rotorfluid - IndiaModel :FTRX-200LLưu lượng : 12 m3/hr  at...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series FTSS-050
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ bơm bánh răng Inox hiệu Rotorfluid - IndiaModel :FTSS 050Lưu lượng : 1.5...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series FTSS-075
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ bơm bánh răng Inox  hiệu Rotorfluid - IndiaModel :FTSS075Lưu lượng : 2 m3/hr...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series FTSS-100
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ bơm bánh răng Inox  hiệu Rotorfluid - IndiaModel :FTSS100Lưu lượng : 3 m3/hr...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series FTSS-100 (Seal: GFOZPack)
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ bơm bánh răng Inox  hiệu Rotorfluid - IndiaModel :FTSS100Lưu lượng : 3 m3/hr...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series FTSS-125
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ bơm bánh răng Inox  hiệu Rotorfluid - IndiaModel :FTSS125Lưu lượng : 6 m3/hr...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series FTSS-150 (GFO Z Pack)
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ bơm bánh răng Inox  hiệu Rotorfluid - IndiaModel :FTSS150Lưu lượng : 7.5 m3/hr...
Liên Hệ
Series FT-050
1.Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ bơm bao gồm motor 1 HP, 3 phase ,1450 RPM hiệu VTC- Viet...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large