Máy bơm màng điện GODO

Máy bơm màng điện GODO

Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 GANG
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-10 gang·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:12,8l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:3/8 inchThông số...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 HỢP KIM NHÔM
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-10 hợp kim nhôm·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:12,8l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:3/8...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 INOX
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-10 inox·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:12,8l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:3/8 inchThông số...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 NHỰA PP
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-10 nhựa PP·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:12,8l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:3/8 inchThông...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 GANG
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-100 gang·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:245 l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:3 inchThông...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 INOX
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-100 inox·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:245 l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:3 inchThông...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 NHỰA PP
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-100 nhựa PP·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:245 l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:3...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 TEFLON
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-100 Teflon·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:245 l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:3 inchThông...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-125 INOX
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-125 inox·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:480 l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:5 inchThông...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-15 GANG
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-15 gang·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:12,8l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:1/2 inchThông số...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-15 HỢP KIM NHÔM
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-15 hợp kim nhôm·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:12,8l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:1/2...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-15 INOX
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-15 inox·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:12,8l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:1/2 inchThông số...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-15 NHỰA PP
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-15 nhựa PP·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:12,8l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:1/2 inchThông...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-25A GANG
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-25A gang·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:48l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:1 inchThông số...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-25A HỢP KIM NHÔM
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-25A hợp kim nhôm·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:48l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:1...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-25A INOX
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-25A inox·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:48l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:1 inchThông số...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 GANG
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-32 gang·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:48l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:1 inchThông số...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 HỢP KIM NHÔM
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-32 hợp kim nhôm·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:48l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:1...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 INOX
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-32 inox·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:48l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:1 inchThông số...
Liên Hệ
Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 NHỰA PP
·         Model sản phẩm:GODO DBY3-32 nhựa PP·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:48l/phút·         Cột áp:4 bar·         Size:1 inchThông...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large