Bơm màng khí nén GODO

Bơm màng khí nén GODO

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-10 GANG
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-10 GANGModel sản phẩm: GODO QBY3-10 gangNhà sản xuất: BIANFENGXuất xứ: Thượng HảiLưu lượng: 18,9...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-10 NHỰA PP
Model sản phẩm: GODO QBY3-10 nhựa PPNhà sản xuất: BIANFENGXuất xứ: Thượng HảiLưu lượng: 18,9 lít/phútCột áp: 7 barSize:: 3/8″...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 GANG
·         Model sản phẩm:GODO QBY3-100 gang·         Nhà sản xuất:BIANFENG·         Xuất xứ:Thượng Hải·         Lưu lượng:568 lít/phút·         Cột áp:8,4 bar·         Size:4 inch·        ...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 HỢP KIM...
·         Model sản phẩm:GODO QBY3-100 hợp kim nhôm·         Nhà sản xuất:BIANFENG·         Xuất xứ:Thượng Hải·         Lưu lượng:568 lít/phút·         Cột áp:8,4 bar·        ...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 INOX
·         Model sản phẩm:GODO QBY3-100 inox·         Nhà sản xuất:BIANFENG·         Xuất xứ:Thượng Hải·         Lưu lượng:568 lít/phút·         Cột áp:8,4 bar·         Size:4 inch·        ...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 NHỰA PP
·         Model sản phẩm:GODO QBY3-100 nhựa PP·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:568 lít/phút·         Cột áp:8,4 bar·         Size:4...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-100 TEFLON
·         Model sản phẩm:GODO QBY3-100 Teflon·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:568 lít/phút·         Cột áp:8,4 bar·         Size:4 inch·        ...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-125 GANG
·         Model sản phẩm:GODO QBY3-125 gang·         Nhà sản xuất:BIANFENG·         Xuất xứ:Thượng Hải·         Lưu lượng:1041  lít/phút·         Cột áp:8,4 bar·         Size:5 inch·        ...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-125 INOX
·         Model sản phẩm:GODO QBY3-125 inox·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:1041  lít/phút·         Cột áp:8,4 bar·         Size:5 inch·        ...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 GANG
·         Model sản phẩm:GODO QBY3-15 gang·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:18,9 lít/phút·         Cột áp:7 bar·         Size:1/2 inch·        ...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 HỢP KIM...
·         Model sản phẩm:GODO QBY3-15 hợp kim nhôm·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:18,9 lít/phút·         Cột áp:7 bar·        ...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 INOX
·         Model sản phẩm:GODO QBY3-15 inox·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:18,9 lít/phút·         Cột áp:7 bar·         Size:1/2 inch·        ...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-15 NHỰA PP
·         Model sản phẩm:GODO QBY3-15 nhựa PP·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:18,9 lít/phút·         Cột áp:7 bar·         Size:1/2...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 GANG
·         Model sản phẩm:GODO QBY3-20 gang·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:57 lít/phút·         Cột áp:7 bar·         Size:3/4  inch·        ...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 HỢP KIM...
·         Model sản phẩm:GODO QBY3-20 hợp kim nhôm·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:57 lít/phút·         Cột áp:7 bar·        ...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 INOX
·         Model sản phẩm:GODO QBY3-20 inox·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:57 lít/phút·         Cột áp:7 bar·         Size:3/4  inch·        ...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 NHỰA +...
·         Model sản phẩm:GODO QBY3-20 nhựa+Teflon·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:57 lít/phút·         Cột áp:7 bar·         Size:3/4  inch·        ...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-20 NHỰA PP
·         Model sản phẩm:GODO QBY3-20 nhựa·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:57 lít/phút·         Cột áp:7 bar·         Size:3/4  inch·        ...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 GANG
·         Model sản phẩm:GODO QBY3-25 gang·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:57 lít/phút·         Cột áp:7 bar·         Size:1 inch·        ...
Liên Hệ
Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-25 HỢP KIM...
·         Model sản phẩm:GODO QBY3-25 hợp kim nhôm·         Nhà sản xuất:Bianfeng·         Xuất xứ:Trung Quốc·         Lưu lượng:57 lít/phút·         Cột áp:7 bar·        ...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large