Bơm Fimars


Bơm Fimars

Bơm Điện Từ Fimars SOL 150B
Bơm định lượng hóa chất kiểu pistonHiệu : Fimars – Italy Model : SOL150BLưu lương max :3 LIT/HOUR Áp suất...
Liên Hệ
Bơm Điện Từ Fimars SOL 201A
Bơm định lượng hóa chất kiểu pistonHiệu : Fimars – Italy Model : SOL201ALưu lương max : 2 LIT/HOUR Áp...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng FIMARS – FUL Series –...
Thông tin Chi Tiết Sản Phẩm: THƯƠNG HIỆU:FIMARSMODEL:FUL SeriesTHIẾT BỊ:Bơm Định LượngLƯU LƯỢNG TỐI ĐA:0 - 1000 LPHÁP SUẤT:100 barBơm Định...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng FIMARS – MIA Series –...
Thông tin Chi Tiết Sản Phẩm: THƯƠNG HIỆU:FIMARSMODEL:MIA SeriesTHIẾT BỊ:Bơm Định LượngLƯU LƯỢNG TỐI ĐA:0 - 1000 LPHÁP SUẤT:8 barBơm Định...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng FIMARS – SOL 150 –...
Thông tin Chi Tiết Sản Phẩm: THƯƠNG HIỆU:FIMARSMODEL:SOL 150THIẾT BỊ:Bơm Định LượngLƯU LƯỢNG TỐI ĐA:0 - 5 LPHÁP SUẤT:8 barBơm Định...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng FIMARS – SOL 201 –...
Thông tin Chi Tiết Sản Phẩm: THƯƠNG HIỆU:FIMARSMODEL:SOL 201THIẾT BỊ:Bơm Định LượngLƯU LƯỢNG TỐI ĐA:2-15 L/HÁP SUẤT:18 barBơm Định Lượng Fimars dòng...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng FIMARS – SOL 999 –...
Thông tin Chi Tiết Sản Phẩm: THƯƠNG HIỆU:FIMARSMODEL:SOL 999THIẾT BỊ:Bơm Định LượngLƯU LƯỢNG TỐI ĐA:4.5 - 50 LPHÁP SUẤT:20 barBơm Định...
Liên Hệ
Bơm định lượng Fimars MIA1000BMT1259
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : MIA1000BMT1259Lưu lương max :1000 LIT/HOUR Áp suất max...
Liên Hệ
Bơm định lượng Fimars MIA160BMT1258
Bơm định lượng hóa chất - Hiệu : Fimars – Italy - Model : MIA160BMT1258 - Lưu lương max :160...
Liên Hệ
Bơm định lượng Fimars MIA340BMT1258
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : MIA340BMT1258Lưu lương max :340 LIT/HOUR Áp suất max...
Liên Hệ
Bơm định lượng Fimars NEO215AMTV1258
Bơm định lượng hóa chất kiểu pistonHiệu : Fimars – Italy Model : NEO215AMTV1258Lưu lương max :215 LIT/HOUR Áp suất...
Liên Hệ
Bơm Định Lượng FIMARS–NEO Series–Metering Pump
Thông tin Chi Tiết Sản Phẩm: THƯƠNG HIỆU:FIMARSMODEL:NEO SeriesTHIẾT BỊ:Bơm Định LượngLƯU LƯỢNG TỐI ĐA:0 - 1000 LPHÁP SUẤT:100 barBơm Định...
Liên Hệ
Bơm định lượng hóa chất Fimars Ful110
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : Ful110Lưu lương max : 110 LIT/HOUR Áp suất...
Liên Hệ
Bơm định lượng hóa chất Fimars Ful12
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : Ful12Lưu lương max : 12 LIT/HOUR Áp suất...
Liên Hệ
Bơm định lượng hóa chất Fimars Ful25
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : Ful25Lưu lương max : 25 LIT/HOUR Áp suất...
Liên Hệ
Bơm định lượng hóa chất Fimars Ful35
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : Ful35Lưu lương max : 35 LIT/HOUR Áp suất...
Liên Hệ
Bơm định lượng hóa chất Fimars Ful41
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : Ful41Lưu lương max : 41 LIT/HOUR Áp suất...
Liên Hệ
Bơm định lượng hóa chất Fimars Ful6
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : Ful 6Lưu lương max :6 LIT/HOUR Áp suất...
Liên Hệ
Bơm định lượng hóa chất Fimars Ful65
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : Ful65Lưu lương max : 65 LIT/HOUR Áp suất...
Liên Hệ
Bơm định lượng hóa chất Fimars Ful75
Bơm định lượng hóa chất Hiệu : Fimars – Italy Model : Ful75Lưu lương max : 75 LIT/HOUR Áp suất...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large