Bơm Tuthill - USA

Bơm Tuthill - USA

Bơm bánh răng series 0LEV-C-7
Mô tả và thông số kỹ thuật Bộ  bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu TUTHILL–USA Series L-  pump built with...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series 1LE/7
Mô tả và thông số kỹ thuật Bộ  bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu TUTHILL–USA  Series L-  pump built...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series 1LEV-C-7
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ  bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu TUTHILL  –USA Series L-  pump built with...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series 2C2E-C-7
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ  bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu TUTHILL  –USA Series C-  pump built without...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series 2LE/7
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ  bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu TUTHILL  –USA Series L-  pump built without...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series 2LEV-C-7
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ  bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu TUTHILL  –USA Series L-  pump built with...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series 3C2B-C-7
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ  bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu TUTHILL–USA Series C-  pump built without  relief...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series 4C2E-C-7
Mô tả và thông số kỹ thuật Bộ  bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu TUTHILL–USA Series C-  pump built without...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series 5C2E-C-7
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ  bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu TUTHILL  –USA Series C-  pump built without...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series 5LE/7
Mô tả và thông số kỹ thuật,Bộ  bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu TUTHILL–USA Series L-  pump built without  relief...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series 5LEV-C-7
Mô tả và thông số kỹ thuật,Bộ  bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu TUTHILL–USA Series L-  pump built with  relief...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series 6C2E-C-7
Mô tả và thông số kỹ thuật"Bộ  bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu TUTHILL–USA Series C-  pump built without  relief...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series GG050
Mô tả và thông số kỹ thuật,Bộ bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu Tuthil–USA  , có  relief valveThông số...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series GG070
Mô tả và thông số kỹ thuật,Bộ bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu Tuthil–USA  , có  relief valveThông số...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series GG090
Mô tả và thông số kỹ thuật,Bộ bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu Tuthil–USA  , có  relief valveThông số...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series GG200
Mô tả và thông số kỹ thuậtĐầu bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu Tuthil–USA  , có  relief valveThông số...
Liên Hệ
Bơm bánh răng series GG210
Mô tả và thông số kỹ thuậtĐầu bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu Tuthil–USA  , có  relief valveThông số...
Liên Hệ
Bơm bánh răng TUTHIL–USA  series 0LE-7
Mô tả và thông số kỹ thuậtBộ  bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu TUTHIL–USA Series L-  pump built without  relief...
Liên Hệ
Bơm bánh răng Tuthill GG030
-Bơm bánh răng ăn khớp trong Tuthil  –USA  , có  relief valveThông số đầu bơm :*Model:  GG030Lưu lượng max 5.7 ...
Liên Hệ
Bơm bánh răng Tuthill GG030S
Web CHC :Đầu bơm bánh răng ăn khớp trong hiệu Tuthill - USA *Model:  GG030SLưu lương   max  3,7  m3/hr at 920...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large