Products

Phụ tùng bơm Fluimac
Bộ phụ kiện bơm Fluimac bao gồm: - Bộ van ổn định khí: điều chỉnh và / hoặc đặt áp suất...
Liên Hệ
Bơm tay - Bơm phuy Fluimac
Bơm tay hút phuy của hãng Fluimac phân phối và nhập khẩu tại Italy. Được thiết kế đặc biệt dành...
Liên Hệ
Bơm nhu động Fluimac AS
Bơm nhu động là một máy áp dụng nguyên lý nhu động trong đó co thắt dọc theo ống do...
Liên Hệ
Bơm nhu động Fluimac ASP
Bơm nhu động là một máy áp dụng nguyên lý nhu động trong đó co thắt dọc theo ống do...
Liên Hệ
Bơm nhu động Fluimac ATR
Bơm nhu động là một máy áp dụng nguyên lý nhu động trong đó co thắt dọc theo ống do...
Liên Hệ
Bơm từ Fluimac CM 4
Dòng máy bơm ly tâm được làm bằng Polypropylen và PVDF, và phù hợp với chất lỏng ăn mòn cao....
Liên Hệ
Bộ ổn định dòng Fluimac
Dòng sản phẩm giảm chấn xung khí nén DAMPER mới được phát triển với công nghệ mới, đảm bảo một...
Liên Hệ
Bơm từ Fluimac CM 6
Dòng máy bơm ly tâm được làm bằng Polypropylen và PVDF, và phù hợp với chất lỏng ăn mòn cao....
Liên Hệ
Bơm từ Fluimac CM 10
Dòng máy bơm ly tâm được làm bằng Polypropylen và PVDF, và phù hợp với chất lỏng ăn mòn cao....
Liên Hệ
Bơm từ Fluimac CM 15
Dòng máy bơm ly tâm được làm bằng Polypropylen và PVDF, và phù hợp với chất lỏng ăn mòn cao....
Liên Hệ
Bơm từ Fluimac CM 30
Dòng máy bơm ly tâm được làm bằng Polypropylen và PVDF, và phù hợp với chất lỏng ăn mòn cao....
Liên Hệ
Bơm màng Fluimac - Phoenix FDA - PF1000
Bơm màng Fluimac - Phoenix FDA- đạt tiêu chuẩn thực phẩm FDA - Hoa Kỳ. Với nhiều kích cỡ đáp...
Liên Hệ
Bơm màng Fluimac - Phoenix FDA - PF60
Bơm màng Fluimac - Phoenix FDA- đạt tiêu chuẩn thực phẩm FDA - Hoa Kỳ. Với nhiều kích cỡ đáp...
Liên Hệ
Bơm màng Fluimac - Phoenix FDA - PF55
Bơm màng Fluimac - Phoenix FDA- đạt tiêu chuẩn thực phẩm FDA - Hoa Kỳ. Với nhiều kích cỡ đáp...
Liên Hệ
Bơm màng Fluimac - Phoenix FDA - PF30
Bơm màng Fluimac - Phoenix FDA- đạt tiêu chuẩn thực phẩm FDA - Hoa Kỳ. Với nhiều kích cỡ đáp...
Liên Hệ
Bơm màng Fluimac - Phoenix FDA - PF18
Bơm màng Fluimac - Phoenix FDA- đạt tiêu chuẩn thực phẩm FDA - Hoa Kỳ. Với nhiều kích cỡ đáp...
Liên Hệ
Bơm màng Fluimac - Phoenix P1000
Bơm màng Fluimac - Phoenix FDA- đạt tiêu chuẩn thực phẩm FDA - Hoa Kỳ. Với nhiều kích cỡ đáp...
Liên Hệ
Bơm màng Fluimac - Phoenix P700
Bơm màng Fluimac - Phoenix FDA- đạt tiêu chuẩn thực phẩm FDA - Hoa Kỳ. Với nhiều kích cỡ đáp...
Liên Hệ
Bơm màng Fluimac - Phoenix P400
Bơm màng Fluimac - Phoenix FDA- đạt tiêu chuẩn thực phẩm FDA - Hoa Kỳ. Với nhiều kích cỡ đáp...
Liên Hệ
Bơm màng Fluimac - Phoenix P160 - P170
Bơm màng Fluimac - Phoenix FDA- đạt tiêu chuẩn thực phẩm FDA - Hoa Kỳ. Với nhiều kích cỡ đáp...
Liên Hệ