Products

Phụ tùng bơm Wilo - DrainLift WS 900/1100
BƠM WILO CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC CHO BƠM WILO Phụ tùng bơm Wilo - DrainLift WS 900/1100Lưu lượng max:...
Liên Hệ
Phụ tùng bơm Wilo - EMU RZP
BƠM WILO CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC CHO BƠM WILO Phụ tùng bơm Wilo - EMU RZP 20… – RZP...
Liên Hệ
Phụ tùng bơm Wilo - EMU TR
BƠM WILO CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC CHO BƠM WILO Phụ tùng bơm Wilo -  EMU TR 22… – TR...
Liên Hệ
Phụ tùng bơm Wilo - EMU TR
BƠM WILO CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC CHO BƠM WILO Phụ tùng bơm Wilo - EMU TR 50-2… – TR 120-1...Lưu...
Liên Hệ
Phụ tùng bơm Wilo - HiDrainlift 3
BƠM WILO CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC CHO BƠM WILO Phụ tùng bơm Wilo - HiDrainlift 3Lưu lượng max: 6...
Liên Hệ
Phụ tùng bơm Wilo - Plavis 011-C
BƠM WILO CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC CHO BƠM WILO Phụ tùng bơm Wilo - Plavis 011-CLưu lượng max: 300...
Liên Hệ
Phụ tùng bơm Wilo - Plavis 013-C
BƠM WILO CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC CHO BƠM WILO Phụ tùng bơm Wilo - Plavis 013-CLưu lượng max: 300...
Liên Hệ
Phụ tùng bơm Wilo - Plavis 015-C
BƠM WILO CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC CHO BƠM WILO Phụ tùng bơm Wilo -  Plavis 015-CLưu lượng max: 300...
Liên Hệ
Phụ tùng bơm Wilo - Port 600
BƠM WILO CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC CHO BƠM WILO Phụ tùng bơm Wilo - Port 600Quý khách có nhu...
Liên Hệ
Phụ tùng bơm Wilo - Port 800
BƠM WILO CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC CHO BƠM WILO Phụ tùng bơm Wilo - Port 800Quý khách có nhu...
Liên Hệ
Máy bơm chìm giếng Wilo EMU 6
Máy bơm chìm giếng Wilo EMU 6Lưu lượng max: 9 l/sCột áp max: 400mNhiệt độ chất lỏng: 30 °C, higher...
Liên Hệ
Bơm chìm đa tầng Wilo EMU 8
Bơm chìm đa tầng Wilo EMU 8Lưu lượng max: 55 l/sCột áp max: 600 mNhiệt độ chất lỏng: Max. fluid...
Liên Hệ
Máy bơm chìm giếng Wilo EMU 10
Máy bơm chìm giếng Wilo EMU 10Lưu lượng max: 400 l/sCột áp max: 530 mNhiệt độ chất lỏng: fluid temperature...
Liên Hệ
Máy bơm chìm giếng Wilo EMU polder pumps
Máy bơm chìm giếng Wilo EMU polder pumpsLưu lượng max: 220 l/sCột áp max: 170 mNhiệt độ chất lỏng: 20...
Liên Hệ
Máy bơm cứu hỏa Wilo Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE
Máy bơm cứu hỏa Wilo Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GELưu lượng max: 38 m3/hCột áp max: 95 mNhiệt độ chất lỏng: 50...
Liên Hệ
Máy bơm cứu hỏa Wilo Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR
Máy bơm cứu hỏa Wilo Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VRLưu lượng max: 165 m3/hCột áp max: 105 mNhiệt độ chất lỏng: 50...
Liên Hệ
Máy bơm cứu hỏa Wilo Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE
Máy bơm cứu hỏa Wilo Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GELưu lượng max: 22 m3/hCột áp max: 158 mNhiệt độ chất lỏng: 50...
Liên Hệ
Máy bơm cứu hỏa Wilo Economy CO/T-1 MVI.../ER
Máy bơm cứu hỏa Wilo Economy CO/T-1 MVI.../ERLưu lượng max: 8 m3/hCột áp max: 110mNhiệt độ chất lỏng: 50 °C...
Liên Hệ
Máy bơm cứu hỏa Wilo Economy CO-1 Helix V.../CE+
Máy bơm cứu hỏa Wilo Economy CO-1 Helix V.../CE+Lưu lượng max: 80 m3/hCột áp max: 155mNhiệt độ chất lỏng: 50...
Liên Hệ
Máy bơm cứu hỏa Wilo Economy CO-1 MVI.../ER
Máy bơm cứu hỏa Wilo Economy CO-1 MVI.../ERLưu lượng max: 135 m3/hCột áp max: 160 mNhiệt độ chất lỏng: 50...
Liên Hệ