Bơm Định Lượng FG FGF Series

Thương hiệu: FG

Còn Hàng

Bơm định lượng FGF Series là một bơm định lượng piston lai cơ khí được kích hoạt bằng cơ khí. Dễ sử dụng với bảo trì đơn giản, loại bơm FGF được xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng cao. Chất lỏng cần đo được được phân tách khỏi hệ thống kích bằng một niêm phong đặc biệt, tạo ra một khái niệm mới về bơm piston.

TỔNG QUAN VỀ CÁC ƯU ĐIỂM:

  • Không rò rỉ

  • Bảo trì đơn giản và ít hơn

  • Không còn rò rỉ sau khi niêm phong mòn

  • Đặc tính điều khiển tuyến tính

  • Vật liệu đổi mới sáng tạo

Xem thêm: FG-PUMPS-CATALOG-FGF-FGFAP-series

Sản Phẩm Liên Quan

BÁN CHẠY NHẤT