Bơm màng Aro

Bơm màng Aro

Bơm màng Aro PM05R-CSS-STT-B02
Bơm màng Aro PM05R-CSS-STT-B02Model sản phẩm:PM05R-CSS-STT-B02Nhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:45,4 L/phútCột áp:6,9 barVật liệu:SS /...
Liên Hệ
Bơm màng Aro PM05R-CSS-SAA-B02
Bơm màng Aro PM05R-CSS-SAA-B02Model sản phẩm:PM05R-CSS-SAA-B02Nhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:45,4 L/phútCột áp:6,9 barVật liệu:SS /...
Liên Hệ
Bơm màng Aro PE10A-FPS-PTT-ADF
Bơm màng Aro PE10A-FPS-PTT-ADFModel sản phẩm:PE10A-FPS-PTT-ADFNhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Mỹ (USA)Lưu lượng:177,9 L/phútCột áp:8,3 barVật liệu:PP / PTFESize:1...
Liên Hệ
Bơm màng Aro PE10A-BAP-FTT-ADF
Bơm màng Aro PE10A-BAP-FTT-ADFModel sản phẩm:PE10A-BAP-FTT-ADFNhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Mỹ (USA)Lưu lượng:133 L/ phútCột áp:8,3 barVật liệu:Nhôm /...
Liên Hệ
Bơm màng Aro PE05P-BDS-DTT-BDF
Bơm màng Aro PE05P-BDS-DTT-BDFModel sản phẩm:PE05P-BDS-DTT-BDFNhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:54,5 L/phútCột áp:6,9 barVật liệu:PP /...
Liên Hệ
Bơm màng Aro PE05A-ASS-STT-B
Bơm màng Aro PE05A-ASS-STT-BModel sản phẩm:PE05A-ASS-STT-BNhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:45,4 L/phútCột áp:6,9 barVật liệu:SS /...
Liên Hệ
Bơm màng Aro PD30A-BAP-GGG-C
Bơm màng Aro PD30A-BAP-GGG-CModel sản phẩm:PD30A-BAP-GGG-CNhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:897 L/phútCột áp:8,3 barVật liệu:Nhôm /...
Liên Hệ
Bơm màng Aro PD20S-FSS-STT-B
Bơm màng Aro PD20S-FSS-STT-BModel sản phẩm:PD20S-FSS-STT-BNhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:651 L/ phútCột áp:8,3 barVật liệu:SS...
Liên Hệ
Bơm màng Aro PD20A-AAP-GGG-B
Bơm màng Aro PD20A-AAP-GGG-BModel sản phẩm:PD20A-AAP-GGG-BNhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:651 L/ phútCột áp:8,3 barVật liệu:Nhôm...
Liên Hệ
Bơm màng Aro PD20A-AAP-AAA-B
Bơm màng Aro PD20A-AAP-AAA-BModel sản phẩm:PD20A-AAP-AAA-BNhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:651 L/ phútCột áp:8,3 barVật liệu:Nhôm...
Liên Hệ
Bơm màng Aro PD07P-APS-PAA
Bơm màng Aro PD07P-APS-PAAModel sản phẩm:PD07P-APS-PAANhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:56Cột áp:6,9 barVật liệu:PP / SantoSize:3/4...
Liên Hệ
Bơm màng Aro PD03P-APS-STT
Bơm màng Aro PD03P-APS-STTModel sản phẩm:PD03P-APS-STTNhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:40,1 L/phútCột áp:6,9 barVật liệu:PP /...
Liên Hệ
Bơm màng Aro PD03P-APS-PAA
Bơm màng Aro PD03P-APS-PAAModel sản phẩm:PD03P-APS-PAANhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:40.1 L/phútCột áp:6.9 barVật liệu:PP/SantoSize:3/8 inchVới...
Liên Hệ
Bơm màng Aro PD03P-AKS-KTT
Bơm màng Aro PD03P-AKS-KTTModel sản phẩm:PD03P-AKS-KTTNhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:40,1 L/phútCột áp:6,9 barVật liệu:Acetal /...
Liên Hệ
Bơm màng Aro PD01P-HPS-PTT-A
Bơm màng Aro PD01P-HPS-PTT-AModel sản phẩm:PD01P-HPS-PTT-ANhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:17,4 l/pCột áp:6,9 barVật liệu:PP /...
Liên Hệ
Bơm màng Aro PD01P-HPS-PAA-A
Bơm màng Aro PD01P-HPS-PAA-AModel sản phẩm:PD01P-HPS-PAA-ANhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:17,4 l/pCột áp:6,9 barVật liệu:PP /...
Liên Hệ
Bơm màng Aro PD01E-HDS-DTT-A
Bơm màng Aro PD01E-HDS-DTT-AModel sản phẩm:PD01E-HDS-DTT-ANhà sản xuất:AroXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:17,4 l/pCột áp:6,9 barVật liệu:acetal/PTFESize:1/4 inchBơm màng Aro là...
Liên Hệ
Bơm màng Aro 666320-G22-C
Bơm màng Aro 666320-G22-CModel sản phẩm:666320-G22-CNhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:897 L/phútCột áp:8,3 barVật liệu:Nhôm /...
Liên Hệ
Bơm màng Aro 666320-EEB-C
Bơm màng Aro 666320-EEB-CModel sản phẩm:666320-EEB-CNhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:897 L/phútCột áp:8,3 barVật liệu:Nhôm /...
Liên Hệ
Bơm màng Aro 66630B-EBB-C
Bơm màng Aro 66630B-EBB-CModel sản phẩm:66630B-EBB-CNhà sản xuất:Aro - Ingersoll RandXuất xứ:Hoa Kỳ (USA)Lưu lượng:897 L/phútCột áp:8,3 barVật liệu:SS /...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large