Bơm ly tâm trục ngang Shimge

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG 2SGP25/140 (1.5HP-380V)
Mã SP: 2SGP25/140 (1.5HP-380V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm bề mặt ly tâm trục ngang 2SGP25/140...
Liên Hệ
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG 2SGP25/160B (2HP-380V)
Mã SP: 2SGP25/160B (2HP-380V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm bề mặt ly tâm trục ngang 2SGP25/160B...
Liên Hệ
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG 2SGPM25/160 (2HP-220V)
Mã SP: 2SGPm25/160(2HP-220V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm ly tâm trục ngang 2SGPm25/160(2HP-220V) với cấu tạo...
Liên Hệ
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG CHỊU NHIỆT 90ĐỘC PUM 200 (0.34HP-220V)
Mã SP: PUM 200 (0.34HP-220V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángLà loại bơm ly tâm 1 tầng cánh,...
Liên Hệ
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG CHỊU NHIỆT 90ĐỘC PUM 600 (1HP-220V)
Mã SP: PUM 600 (1HP-220V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm ly tâm trục ngang chịu nhiệt...
Liên Hệ
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG CPM 158 (1HP-220V)
Mã SP: CPm 158 (1HP-220V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm bề mặt ly tâm trục ngang...
Liên Hệ
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG SGT 40-200/5.5 (7.5HP-380V)
Mã SP: SGT 40-200/5.5 (7.5HP-380V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG SGT 40-200/5.5 (7.5HP-380V)...
Liên Hệ
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG SGT 40-200/7.5 (10HP-380V)
Mã SP: SGT 40-200/7.5 (10HP-380V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG SGT 40-200/7.5 (10HP-380V)...
Liên Hệ
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG SHF20A (5.5HP-380V)
Mã SP: SHF20A (5.5HP-380V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm ly tâm trục ngang SHF20A (5.5HP-380V) là...
Liên Hệ
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG SHF20B (4.0HP-380V)
Mã SP: SHF20B (4.0HP-380V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm bề mặt ly tâm trục ngang SHF20B...
Liên Hệ
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG SHF5AM (2.0HP - 380V)
Mã SP: SHF5AM (2HP-380V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm bề mặt ly tâm trục ngang SHF5AM...
Liên Hệ
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG SHF6A (3.0HP - 380V)
Mã SP: SHF6A (3.0HP-380V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm bề mặt ly tâm trục ngang SHF6A...
Liên Hệ
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG SHFM5AM (2HP-220V)
Mã SP: SHFm5AM (2HP-220V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm bề mặt ly tâm trục ngang SHFm5AM...
Liên Hệ
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG SHFM6A (3.0HP-220V)
Mã SP: SHFm6A (3.0HP-220V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm bề mặt ly tâm trục ngang SHFm6A...
Liên Hệ