Bơm Ly Tâm Trục Ngang Đầu Gang NTP(2 cực)

Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP2100-111 205
Mã SP: HVP2100-111 205Công suất: 15hp (11KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 4″x4″ (phi 114x114)Lưu lượng max 1880L/minĐẩy cao 35mMáy bơm...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP2100-115 205
Mã SP: HVP2100-115 205Công suất: 20hp (15KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 4″x4″ (phi 114x114)Lưu lượng max 2320L/minĐẩy cao 40mMáy bơm...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP2100-119 205
Mã SP: HVP2100-115 205Công suất: 20hp (15KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 4″x4″ (phi 114x114)Lưu lượng max 2320L/minĐẩy cao 40mMáy bơm...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP2100-122 205
Mã SP: HVP2100-122 205Công suất: 30hp (22KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 4″x4″ (phi 114x114)Lưu lượng max 1620L/minĐẩy cao 55mMáy bơm...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP2100-130 205
Mã SP: HVP2100-130 205Công suất: 40hp (30KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 4″x4″ (phi 114x114)Lưu lượng max 1780L/minĐẩy cao 60mMáy bơm...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP2100-137 205
Mã SP: HVP2100-130 205Công suất: 40hp (30KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 4″x4″ (phi 114x114)Lưu lượng max 1780L/minĐẩy cao 60mMáy bơm...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP2100-15.5 205
Mã SP: HVP2100-15.5 205Công suất: 7.5hp (5.5KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 4″x4″ (phi 114x114)Lưu lượng max 1470L/minĐẩy cao 20mMáy bơm...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP2100-17.5 205
Mã SP: HVP2100-17.5 205Công suất: 10hp (7.5KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 4″x4″ (phi 114x114)Lưu lượng max 1660L/minĐẩy cao 25mMáy bơm...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP2125-111 205
Mã SP: HVP2125-111 205Công suất: 15hp (11KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 5″x5″ (phi 140x140)Lưu lượng max 2540L/minĐẩy cao 25mMáy bơm ly...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP2125-115 205
Mã SP: HVP2125-115 205Công suất: 20hp (15KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 5″x5″ (phi 140x140)Lưu lượng max 2800L/minĐẩy cao 30mMáy bơm ly...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP2125-119 205
Mã SP: HVP2125-119 205Công suất: 25hp (19KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 5″x5″ (phi 140x140)Lưu lượng max 3220L/minĐẩy cao 40mMáy bơm ly...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP2125-122 205
Mã SP: HVP2125-122 205Công suất: 30hp (22KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 5″x5″ (phi 140x140)Lưu lượng max 3340L/minĐẩy cao 45mMáy bơm ly...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP2125-130 205
Mã SP: HVP2125-130 205Công suất: 40hp (30KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 5″x5″ (phi 140x140)Lưu lượng max 3950L/minĐẩy cao 40mMáy bơm ly...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP2125-137 205
Mã SP: HVP2125-137 205Công suất: 50hp (37KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 5″x5″ (phi 140x140)Lưu lượng max 4240L/minĐẩy cao 45mMáy bơm ly...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP2150-119 205
Mã SP: HVP2150-119 205Công suất: 25hp (19KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 6″x6″ (phi 168x168)Lưu lượng max 3790L/minĐẩy cao 30mMáy bơm ly...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP2150-122 205
Mã SP: HVP2150-122 205Công suất: 30hp (22KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 6″x6″ (phi 168x168)Lưu lượng max 4040L/minĐẩy cao 35mMáy bơm ly...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP2150-130 205
Mã SP: HVP2150-130 205Công suất: 40hp (30KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 6″x6″ (phi 168x168)Lưu lượng max 4670L/minĐẩy cao 35mMáy bơm ly...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP2150-137 205
Mã SP: HVP2150-137 205Công suất: 50hp (37KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 6″x6″ (phi 168x168)Lưu lượng max 4310L/minĐẩy cao 45mMáy bơm ly...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP240-1.75 205
Mã SP: HVP240-1.75 205Công suất: 1hp (0.75KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 1.5″x1.5″ (phi 49x49)Lưu lượng max 160L/minĐẩy cao 10mMáy bơm ly...
Liên Hệ
Máy bơm li tâm trục liền đầu gang NTP HVP240-11.5 205
Mã SP: HVP240-11.5 205Công suất: 2hp (1.5KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 1.5″x1.5″ (phi 49x49)Lưu lượng max 280L/minĐẩy cao 20mMáy bơm ly...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large