Bơm Tưới Tiêu NTP

Máy bơm nước tưới tiêu NTP HVY250-1.75 265 1HP
Máy bơm nước tưới tiêu NTP rất nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, vận hành. Độ cao đẩy nước có...
Liên Hệ
Máy bơm tua bin NTP HTP225-2.37 205 1/2HP
Máy bơm tua bin NTP HTP225-2.37 205 1/2HP là loại máy bơm ly tâm dùng chính lực đẩy của nước...
Liên Hệ
Máy bơm tua bin NTP HTP225-2.37 265 1/2HP
Máy bơm tua bin NTP HTP225-2.37 265 1/2HP là loại máy bơm ly tâm dùng chính lực đẩy của nước...
Liên Hệ
Máy bơm tua bin NTP HTP225-2.75 205 1HP
Máy bơm tua bin NTP HTP225-2.75 205 1HP là loại máy bơm ly tâm dùng chính lực đẩy của nước...
Liên Hệ
Máy bơm tua bin NTP HTP225-2.75 265 1HP
Máy bơm tua bin NTP HTP225-2.75 265 1HP là loại máy bơm ly tâm dùng chính lực đẩy của nước...
Liên Hệ
Máy bơm tua bin NTP HTP240-31.5 205 2HP
Máy bơm tua bin NTP HTP240-31.5 205 2HP là loại máy bơm ly tâm dùng chính lực đẩy của nước...
Liên Hệ
Máy bơm tua bin NTP HTP240-31.5 265 2HP
Máy bơm tua bin NTP HTP240-31.5 265 2HP là loại máy bơm ly tâm dùng chính lực đẩy của nước...
Liên Hệ
Máy bơm tua bin NTP HTP250-21.5 205 2HP
Máy bơm tua bin NTP HTP250-21.5 205 2HP là loại máy bơm ly tâm dùng chính lực đẩy của nước...
Liên Hệ
Máy bơm tua bin NTP HTP250-21.5 265 2HP
Máy bơm tua bin NTP HTP250-21.5 265 2HP là loại máy bơm ly tâm dùng chính lực đẩy của nước...
Liên Hệ
Máy bơm tua bin NTP HTP250-22.2 205 3HP
Máy bơm tua bin NTP HTP250-22.2 205 3HP là loại máy bơm ly tâm dùng chính lực đẩy của nước...
Liên Hệ
Máy bơm tua bin NTP HTP250-22.2 265 3HP
Máy bơm tua bin NTP HTP250-22.2 265 3HP là loại máy bơm ly tâm dùng chính lực đẩy của nước...
Liên Hệ
Máy bơm tua bin NTP HTP250-23.7 205 5HP
Máy bơm tua bin NTP HTP250-23.7 205 5HP là loại máy bơm ly tâm dùng chính lực đẩy của nước...
Liên Hệ