Bơm Tuabin Đa Tầng Cánh NTP

Máy bơm đa tầng cánh trục ngang HMH250-44.0 205
Mã SP: HMH250-44.0 205Công suất: 5hp (3.7KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 2″ ( phi 60)Lưu lượng max 28m3/hĐẩy cao 50mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm đa tầng cánh trục ngang NTP HMH225-4.75 205
Mã SP: HMH225-4.75 205Công suất: 1hp (750W)Điện áp: 380VỐng kết nối: 1″ ( phi 34)Lưu lượng max 7m3/hĐẩy cao 36mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm đa tầng cánh trục ngang NTP HMH225-6.75 205
Mã SP: HMH225-6.75 205Công suất: 1hp (750W)Điện áp: 380VỐng kết nối: 1″ ( phi 34)Lưu lượng max 3.5m3/hĐẩy cao 50mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm đa tầng cánh trục ngang NTP HMH225-61.1 205
Mã SP: HMH225-61.1 205Công suất: 1.5hp (1.1KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 1″ ( phi 34)Lưu lượng max 7m3/hĐẩy cao 53mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm đa tầng cánh trục ngang NTP HMH240-31.1 205
Mã SP: HMH240-31.1 205Công suất: 1.5hp (1.1KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 1.5″ ( phi 49)Lưu lượng max 16m3/hĐẩy cao 31mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm đa tầng cánh trục ngang NTP HMH240-31.5 205
Mã SP: HMH240-31.5 205Công suất: 2hp (1.5KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 1.5″ ( phi 49)Lưu lượng max 10m3/hĐẩy cao 43mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm đa tầng cánh trục ngang NTP HMH240-41.5 205
Mã SP: HMH240-41.5 205Công suất: 2hp (1.5KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 1.5″ ( phi 49)Lưu lượng max 16m3/hĐẩy cao 41mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm đa tầng cánh trục ngang NTP HMH240-42.2 205
Mã SP: HMH240-42.2 205Công suất: 3hp (2.2KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 1.5″ ( phi 49)Lưu lượng max 10m3/hĐẩy cao 65mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm đa tầng cánh trục ngang NTP HMH240-52.2 205
Mã SP: HMH240-52.2 205Công suất: 3hp (2.2KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 1.5″ ( phi 49)Lưu lượng max 16m3/hĐẩy cao 51mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm đa tầng cánh trục ngang NTP HMH240-63.0 205
Mã SP: HMH240-63.0 205Công suất: 4hp (3.0KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 1.5″ ( phi 49)Lưu lượng max 16m3/hĐẩy cao 62mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm đa tầng cánh trục ngang NTP HMH250-43.0 205
Mã SP: HMH250-43.0 205Công suất: 4hp (3.0KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 2″ ( phi 60)Lưu lượng max 24m3/hĐẩy cao 50mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm Turbine NTP HTP225-2.37 265
Mã SP: HTP225-2.37 265Công suất: 12hp (370W)Điện áp: 220VỐng kết nối: 1″ ( phi 34)Lưu lượng max 75m3/hĐẩy cao 16mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm Turbine NTP HTP225-2.75 205
Mã SP: HTP225-2.75 205Công suất: 1hp (750W)Điện áp: 380VỐng kết nối: 1″ ( phi 34)Lưu lượng max 190L/PhútĐẩy cao 23mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm Turbine NTP HTP225-2.75 265
Mã SP: HTP225-2.75 265Công suất: 1hp (750W)Điện áp: 220VỐng kết nối: 1″ ( phi 34)Lưu lượng max 190L/PhútĐẩy cao 23mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm Turbine NTP HTP240-31.5 205
Mã SP: HTP340-31.5 205Công suất: 2hp (1.5KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 1.5″ ( phi 49)Lưu lượng max 193L/PhútĐẩy cao 38mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm Turbine NTP HTP240-31.5 265
Mã SP: HTP240-31.5 265Công suất: 2hp (1.5KW)Điện áp: 220VỐng kết nối: 1.5″ ( phi 49)Lưu lượng max 193L/PhútĐẩy cao 38mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm Turbine NTP HTP250-21.5 205
Mã SP: HTP250-21.5 205Công suất: 2hp (1.5KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 2″ ( phi 60)Lưu lượng max 245L/PhútĐẩy cao 32mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm Turbine NTP HTP250-21.5 265
Mã SP: HTP250-21.5 265Công suất: 2hp (1.5KW)Điện áp: 220VỐng kết nối: 2″ ( phi 60)Lưu lượng max 245L/PhútĐẩy cao 32mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm Turbine NTP HTP250-22.2 205
Mã SP: HTP250-22.2 205Công suất: 3hp (2.2KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 2″ ( phi 60)Lưu lượng max 193L/PhútĐẩy cao 38mCÔNG...
Liên Hệ
Máy bơm Turbine NTP HTP250-22.2 265
Mã SP: HTP250-22.2 265Công suất: 3hp (2.2KW)Điện áp: 220VỐng kết nối: 2″ ( phi 60)Lưu lượng max 193L/PhútĐẩy cao 38mCÔNG...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large