Bơm chìm chống ăn mòn Tsurumi

Máy bơm chìm chống ăn mòn Tsurumi 100CQ42.2
Dòng CQ-series là một máy bơm nước thải có cánh cắt được cấu tạo bởi thép không gỉ chìm được...
Liên Hệ
Máy bơm chìm chống ăn mòn Tsurumi 100CQ43.7
Dòng CQ-series là một máy bơm nước thải có cánh cắt được cấu tạo bởi thép không gỉ chìm được...
Liên Hệ
Máy bơm chìm chống ăn mòn Tsurumi 50CQ2.75
Dòng CQ-series là một máy bơm nước thải có cánh cắt được cấu tạo bởi thép không gỉ chìm được...
Liên Hệ
Máy bơm chìm chống ăn mòn Tsurumi 80CQ21.5
Dòng CQ-series là một máy bơm nước thải có cánh cắt được cấu tạo bởi thép không gỉ chìm được...
Liên Hệ
Máy bơm chìm chống ăn mòn Tsurumi TOS 100BQ42.2
Bơm Tsurumi model BQ-series là máy bơm nước thải có cánh bơm được làm không gỉ với mục đích để...
Liên Hệ
Máy bơm chìm chống ăn mòn Tsurumi TOS 100BQ43.7
Bơm Tsurumi model BQ-series là máy bơm nước thải có cánh bơm được làm không gỉ với mục đích để...
Liên Hệ
Máy bơm chìm chống ăn mòn Tsurumi TOS 100BQ43.7H
Bơm Tsurumi model BQ-series là máy bơm nước thải có cánh bơm được làm không gỉ với mục đích để...
Liên Hệ
Máy bơm chìm chống ăn mòn Tsurumi TOS 50BQ2.4
Bơm Tsurumi model BQ-series là máy bơm nước thải có cánh bơm được làm không gỉ với mục đích để...
Liên Hệ
Máy bơm chìm chống ăn mòn Tsurumi TOS 50BQ2.75
Bơm Tsurumi model BQ-series là máy bơm nước thải có cánh bơm được làm không gỉ với mục đích để...
Liên Hệ
Máy bơm chìm chống ăn mòn Tsurumi TOS 50BQ2.75H
Bơm Tsurumi model BQ-series là máy bơm nước thải có cánh bơm được làm không gỉ với mục đích để...
Liên Hệ
Máy bơm chìm chống ăn mòn Tsurumi TOS 80BQ21.5
Bơm Tsurumi model BQ-series là máy bơm nước thải có cánh bơm được làm không gỉ với mục đích để...
Liên Hệ