Bơm Ly Tâm Trục Ngang Đầu Inox NTP(2 cực)

Máy bơm ly tâm đầu inox NTP HVS2100-15.5 205
Mã SP: HVS2100-15.5 205Công suất: 5.5hp (7.5KW)Điện áp: 3pha 380VỐng kết nối: 4″x4″ (phi 114x114)Lưu lượng max 1470L/minĐẩy cao 20mChất liệu...
Liên Hệ
Máy bơm ly tâm đầu inox NTP HVS240-1.75 205
Mã SP: HVS240-1.75 205Công suất: 1hp (0.75KW)Điện áp: 3pha 380VỐng kết nối: 1.5″x1.5″ (phi 49x49)Lưu lượng max 160L/minĐẩy cao 10mChất liệu...
Liên Hệ
Máy bơm ly tâm đầu inox NTP HVS240-1.75 265
Mã SP: HVS240-1.75 265Công suất: 1hp (0.75KW)Điện áp: 1pha 220VỐng kết nối: 1.5″x1.5″ (phi 49x49)Lưu lượng max 160L/minĐẩy cao 10mChất liệu...
Liên Hệ
Máy bơm ly tâm đầu inox NTP HVS240-11.5 205
Mã SP: HVS240-11.5 205Công suất: 2hp (1.5KW)Điện áp: 3pha 380VỐng kết nối: 1.5″x1.5″ (phi 49x49)Lưu lượng max 280L/minĐẩy cao 20mChất liệu...
Liên Hệ
Máy bơm ly tâm đầu inox NTP HVS240-11.5 265
Mã SP: HVS240-11.5 265Công suất: 2hp (1.5KW)Điện áp: 1pha 220VỐng kết nối: 1.5″x1.5″ (phi 49x49)Lưu lượng max 280L/minĐẩy cao 20mChất liệu...
Liên Hệ
Máy bơm ly tâm đầu inox NTP HVS250-11.5 205
Mã SP: HVS250-11.5 205Công suất: 2hp (1.5KW)Điện áp: 3pha 380VỐng kết nối: 2″x2″ (phi 60x60)Lưu lượng max 390L/minĐẩy cao 15mChất liệu...
Liên Hệ
Máy bơm ly tâm đầu inox NTP HVS250-11.5 265
Mã SP: HVS250-11.5 265Công suất: 2hp (1.5KW)Điện áp: 1pha 220VỐng kết nối: 2″x2″ (phi 60x60)Lưu lượng max 390L/minĐẩy cao 15mChất liệu...
Liên Hệ
Máy bơm ly tâm đầu inox NTP HVS250-12.2 205
Mã SP: HVS250-12.2 205Công suất: 3hp (2.2KW)Điện áp: 3pha 380VỐng kết nối: 2″x2″ (phi 60x60)Lưu lượng max 300L/minĐẩy cao 20mChất liệu...
Liên Hệ
Máy bơm ly tâm đầu inox NTP HVS250-12.2 265
Mã SP: HVS250-12.2 265Công suất: 3hp (2.2KW)Điện áp: 1pha 220VỐng kết nối: 2″x2″ (phi 60x60)Lưu lượng max 300L/minĐẩy cao 20mChất liệu...
Liên Hệ
Máy bơm ly tâm đầu inox NTP HVS265-12.2 205
Mã SP: HVS265-12.2 205Công suất: 3hp (2.2KW)Điện áp: 3pha 380VỐng kết nối: 2.5″x2.5″ (phi 76x76)Lưu lượng max 480L/minĐẩy cao 15mChất liệu...
Liên Hệ
Máy bơm ly tâm đầu inox NTP HVS265-12.2 265
Mã SP: HVS265-12.2 265Công suất: 3hp (2.2KW)Điện áp: 1pha 220VỐng kết nối: 2.5″x2.5″ (phi 76x76)Lưu lượng max 480L/minĐẩy cao 15mChất liệu...
Liên Hệ
Máy bơm ly tâm đầu inox NTP HVS265-13.7 205
Mã SP: HVS265-13.7 205Công suất: 5hp (3.7KW)Điện áp: 3pha 380VỐng kết nối: 2.5″x2.5″ (phi 76x76)Lưu lượng max 630L/minĐẩy cao 30mChất liệu...
Liên Hệ
Máy bơm ly tâm đầu inox NTP HVS280-12.2 205
Mã SP: HVS280-12.2 265Công suất: 3hp (2.2KW)Điện áp: 1pha 220VỐng kết nối: 3″x3″ (phi 90x90)Lưu lượng max 570L/minĐẩy cao 15mChất liệu...
Liên Hệ
Máy bơm ly tâm đầu inox NTP HVS280-13.7 205
Mã SP: HVS280-13.7 205Công suất: 5hp (3.7KW)Điện áp: 3pha 380VỐng kết nối: 3″x3″ (phi 90x90)Lưu lượng max 660L/minĐẩy cao 30mChất liệu...
Liên Hệ
Máy bơm ly tâm đầu inox NTP HVS280-15.5 205
Mã SP: HVS280-15.5 205Công suất: 7.5hp (5.5KW)Điện áp: 3pha 380VỐng kết nối: 3″x3″ (phi 90x90)Lưu lượng max 630L/minĐẩy cao 35mChất liệu...
Liên Hệ
Máy bơm ly tâm đầu inox NTP HVS280-17.5 205
Mã SP: HVS280-17.5 205Công suất: 10hp (7.5KW)Điện áp: 3pha 380VỐng kết nối: 3″x3″ (phi 90x90)Lưu lượng max 650L/minĐẩy cao 45mChất liệu...
Liên Hệ