Bơm Hóa Chất NTP

Máy bơm hóa chất NTP USP240-1.75 205
Mã SP: USP240-1.75 205Công suất: 1hp (0.75KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 1.5″ (phi 49)Lưu lượng max 240L/PhútĐẩy cao 13mMÁY BƠM...
Liên Hệ
Máy bơm hóa chất NTP USP240-11.5 205
Mã SP: USP240-11.5 205Công suất: 2hp (1.5KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 1.5″ (phi 49)Lưu lượng max 342L/PhútĐẩy cao 12mMÁY BƠM...
Liên Hệ
Máy bơm hóa chất NTP USP250-12.2 205
Mã SP: USP250-12.2 205Công suất: 3hp (2.2KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 2″ (phi 60)Lưu lượng max 373L/PhútĐẩy cao 14mMÁY BƠM...
Liên Hệ
Máy bơm hóa chất NTP USP250-13.7 205
Mã SP: USP250-13.7 205Công suất: 5hp (3.7KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 2″ (phi 60)Lưu lượng max 619L/PhútĐẩy cao 20mMÁY BƠM...
Liên Hệ
Máy bơm hóa chất NTP UVP225-1.75 205
Mã SP: UVP225-1.75 205Công suất: 1hp (0.75KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 1.2″x1″ (phi 42x34)Lưu lượng max 100L/minĐẩy cao 10mMÁY BƠM...
Liên Hệ
Máy bơm hóa chất NTP UVP240-11.5 205
Mã SP: UVP240-11.5 205Công suất: 2hp (1.5KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 2″x1.5″ (phi 60x49)Lưu lượng max 381L/minĐẩy cao 20mMÁY BƠM...
Liên Hệ
Máy bơm hóa chất NTP UVP250-12.2 205
Mã SP: UVP250-12.2 205Công suất: 3hp (2.2KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 2″x1.5″ (phi 60x49)Lưu lượng max 398L/minĐẩy cao 24mMÁY BƠM...
Liên Hệ
Máy bơm hóa chất NTP UVP250-13.7 205
Mã SP: UVP265-12.2 205Công suất: 5hp (3.7KW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 2.5″x2″ (phi 76x60)Lưu lượng max 416L/minĐẩy cao 28mMÁY BƠM...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large