Bơm tuần hoàn nước nóng Shimge

MÁY BƠM TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG CPH 110-50F (1500W-220V)
Mã SP: CPH 110-50F (1500W-220V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm tuần hoàn nước nóng CPH 110-50F...
Liên Hệ
MÁY BƠM TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG CPH 25-50F (410W-220V)
Mã SP: CPH 25-50F (410W-220V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm tuần hoàn nước nóng CPH 25-50F...
Liên Hệ
MÁY BƠM TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG CPH 40-50F (900W-220V)
Mã SP: CPH 40-50F (900W-220V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm tuần hoàn nước nóng CPH 40-50F...
Liên Hệ
MÁY BƠM TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG CPHB 12-50F (260W-220V)
Mã SP: CPHB 12-50F (260W-220V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm tuần hoàn nước nóng CPHB 12-50F...
Liên Hệ
MÁY BƠM TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG CPHS150-40F (2100W-380V)
Mã SP: CPHS150-40F (2100W-380V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm tuần hoàn nước nóng CPHS150-40F (2100W-380V). Đặc...
Liên Hệ
MÁY BƠM TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG XPS 32-6-180 (90W-220V)
Mã SP: XPS 32-6-180 (90W-220V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm tuần hoàn nước nóng XPS 32-6-180...
Liên Hệ
MÁY BƠM TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG XPS 32-8-180 (245W-220V)
Mã SP: XPS 32-8-180 (245W-220V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm tuần hoàn nước nóng XPS 32-8-180...
Liên Hệ
MÁY BƠM TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG ZPS 20-12-180 (245W-220V)
Mã SP: ZPS 20-12-180 (245W-220V)Thương hiệu: SHIMGEXuất xứ: ChinaThời gian bảo hành:12 thángMáy bơm tuần hoàn nước nóng XPS 32-8-180...
Liên Hệ