Bơm Tự Hút NTP

Máy bơm Tự hút NTP HSP250-1.75 205
Mã SP:HSP250-1.75 205Công suất: 1hp (0.75kW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 2″x2″ (phi 60×60)Lưu lượng max: 193L/minĐẩy cao: 13mCông dụng máy bơm...
Liên Hệ
Máy bơm Tự hút NTP HSP250-1.75 265
Mã SP: HSP250-1.75 265Công suất: 1hp (0.75kW)Điện áp: 220VỐng kết nối: 2″x2″ (phi 60×60)Lưu lượng max: 193L/minĐẩy cao: 13mCông dụng máy bơm...
Liên Hệ
Máy bơm Tự hút NTP HSP250-11.5 205
Mã SP: HSP250-11.5 205Công suất: 2hp (1.5kW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 2″x2″ (phi 60×60)Lưu lượng max: 300L/minĐẩy cao: 16mCông dụng máy bơm...
Liên Hệ
Máy bơm Tự hút NTP HSP250-11.5 265
Mã SP: HSP250-11.5 265Công suất: 2hp (1.5kW)Điện áp: 220VỐng kết nối: 2″x2″ (phi 60×60)Lưu lượng max: 300L/minĐẩy cao: 16mCông dụng máy bơm...
Liên Hệ
Máy bơm Tự hút NTP HSP280-12.2 205
Mã SP: HSP280-12.2 205Công suất: 3hp (2.2kW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 3″x3″ (phi 90×90)Lưu lượng max: 566L/minĐẩy cao: 20mCông dụng máy bơm...
Liên Hệ
Máy bơm Tự hút NTP HSP280-12.2 265
Mã SP: HSP280-12.2 265Công suất: 3hp (2.2kW)Điện áp: 220VỐng kết nối: 3″x3″ (phi 90×90)Lưu lượng max: 566L/minĐẩy cao: 20mCông dụng máy bơm...
Liên Hệ
Máy bơm Tự hút NTP HSP280-13.7 205
Mã SP: HSP280-13.7 205Công suất: 5hp (3.7kW)Điện áp: 380VỐng kết nối: 3″x3″ (phi 90×90)Lưu lượng max: 663L/minĐẩy cao: 30mCông dụng máy bơm...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large