Bơm nước Wilo

Bơm chìm đa tầng Wilo EMU 8
Bơm chìm đa tầng Wilo EMU 8Lưu lượng max: 55 l/sCột áp max: 600 mNhiệt độ chất lỏng: Max. fluid...
Liên Hệ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Wilo Helix V
Bơm trục đứng đa tầng cánh Wilo Helix VLưu lượng max: 80 m3/hCột áp max: 280mNhiệt độ chất lỏng: -20...
Liên Hệ
Bơm trục đứng đa tầng cánh Wilo Helix VE_Biến tần
Bơm trục đứng đa tầng cánh Wilo Helix VE_Biến tầnLưu lượng max: 80 m3/hCột áp max: 240mNhiệt độ chất lỏng:...
Liên Hệ
Bơm trục ngang đa tầng cánh Wilo Economy MHI
Bơm trục ngang đa tầng cánh Wilo Economy MHILưu lượng max: 30 m3/hCột áp max: 65mNhiệt độ chất lỏng: -10...
Liên Hệ
Bơm trục ngang đa tầng cánh Wilo Economy MHIE_Biến tần
Bơm trục ngang đa tầng cánh Wilo Economy MHIE_Biến tầnLưu lượng max: 30 m3/hCột áp max: 90mNhiệt độ chất lỏng:...
Liên Hệ
Bơm trục ngang đa tầng cánh Wilo Economy MHIL
Bơm trục ngang đa tầng cánh Wilo Economy MHILLưu lượng max: 12 m3/hCột áp max: 65mNhiệt độ chất lỏng: -15...
Liên Hệ
Máy bơm cấp nước lưu lượng lớn Wilo PU-1500E
Máy bơm cấp nước lưu lượng lớn Wilo PU-1500E (tự mồi) có động cơ khỏe, êm, tiết kiệm điện, dễ dàng...
Liên Hệ
Máy bơm cấp nước lưu lượng lớn Wilo PU-1500G tự mồi
Máy bơm cấp nước lưu lượng lớn Wilo PU-1500G tự mồi có động cơ khỏe, êm, tiết kiệm điện, dễ dàng...
Liên Hệ
Máy bơm cấp nước lưu lượng lớn Wilo PU-400E
Máy bơm cấp nước lưu lượng lớn Wilo PU-400E (tự mồi) có động cơ khỏe, êm, tiết kiệm điện, dễ dàng...
Liên Hệ
Máy bơm cấp nước lưu lượng lớn Wilo PU-462E tự mồi
Máy bơm cấp nước lưu lượng lớn Wilo PU-462E tự mồi có động cơ khỏe, êm, tiết kiệm điện, dễ dàng...
Liên Hệ
Máy bơm cấp nước lưu lượng lớn Wilo PUN-250E
Máy bơm cấp nước lưu lượng lớn Wilo PUN-250E (không tự mồi) , cột áp thấp có động cơ khỏe, êm, tiết...
Liên Hệ
Máy bơm cấp nước lưu lượng lớn Wilo PUN-600E
Máy bơm cấp nước lưu lượng lớn Wilo PUN-600E (không tự mồi), cột áp thấp có động cơ khỏe, êm, tiết...
Liên Hệ
Máy bơm chìm giếng Wilo EMU 10
Máy bơm chìm giếng Wilo EMU 10Lưu lượng max: 400 l/sCột áp max: 530 mNhiệt độ chất lỏng: fluid temperature...
Liên Hệ
Máy bơm chìm giếng Wilo EMU 6
Máy bơm chìm giếng Wilo EMU 6Lưu lượng max: 9 l/sCột áp max: 400mNhiệt độ chất lỏng: 30 °C, higher...
Liên Hệ
Máy bơm chìm giếng Wilo EMU polder pumps
Máy bơm chìm giếng Wilo EMU polder pumpsLưu lượng max: 220 l/sCột áp max: 170 mNhiệt độ chất lỏng: 20...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước biển Wilo PD-S401E 0.35KW
Máy bơm chìm nước biển Wilo PD-S401E 0.35KW có động cơ khỏe, êm, tiết kiệm điện, dễ dàng trong việc lắp...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước biển Wilo PD-S401EA 0.4KW
Máy bơm chìm nước biển Wilo PD-S401EA 0.4KW có động cơ khỏe, êm, tiết kiệm điện, dễ dàng trong việc lắp...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước biển Wilo PD-S750EA 0.7KW
Máy bơm chìm nước biển Wilo PD-S750EA 0.7KW có động cơ khỏe, êm, tiết kiệm điện, dễ dàng trong việc lắp...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước biển Wilo PD-S751E 0.7KW
Máy bơm chìm nước biển Wilo PD-S751E 0.7KW có động cơ khỏe, êm, tiết kiệm điện, dễ dàng trong việc lắp...
Liên Hệ
Máy bơm chìm nước sạch vật liệu thép không rỉ Wilo PD-S300EA 0.3KW
Máy bơm chìm nước sạch vật liệu thép không rỉ Wilo PD-S300EA 0.3KW có động cơ khỏe, êm, tiết kiệm điện,...
Liên Hệ