Bơm chìm xây dựng Tsurumi

2 products

Bơm chìm xây dựng TsurumiBơm xây dựng Tsurumi rất đa dạng bao gồm các dòng bơm...

Bơm chìm Tsurumi dòng MG

0 products

Bơm chìm nước thải Tsurumi MGBơm MG là dòng bơm chìm cánh nghiền, được thiết kế...

Bơm chìm Tsurumi dòng PU

0 products

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi PUBơm PU là một trong những dòng bơm thộc dòng...

Bơm chìm Tsurumi dòng B

18 products

Bơm chìm Tsurumi dòng BBơm B là dòng bơm chìm kiểu cánh cuốn được thiết kế...

Bơm chìm Tsurumi dòng C

8 products

Bơm chìm Tsurumi dòng CBơm C là dòng bơm chìm cánh cắt, được thiết kế để...

Bơm chìm Tsurumi dòng U

10 products

Bơm chìm Tsurumi dòng UDòng U là dòng bơm chìm cánh xoáy, moto 2 cực, thiết...

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large